preloder

دوره Designing and Implementing a Server

دوره Designing-and-Implementing-a-Server

شما در دوره Designing and Implementing a Server Infrastructure مهارت‌ها و دانش لازم جهت برنامه‌ریزی، طراحی و استقرار یک زیرساخت Windows Server 2016  از نوعphysical  و logical را کسب خواهید نمود. این دوره باعث یادگیری مهارت‌های لازم جهت ارائه راهکاری در سطح enterprise با قابلیت پشتیبانی دستی و خودکار از تأسیسات سرور در محیط‌های physical و مجازی از جمله  فایل سرویس و storage می‌گردد. همچنین شما در طی این دوره توانایی‌های لازم جهت ارائه راهکارهای enterprise مبتنی بر شبکه، همچون DHCP، IPAM، VPN و DirectAccess را نیز فرا خواهید گرفت. چگونگی طراحی و پیاده‌سازی یک زیرساخت forest و domain شامل multi domains/forest و سناریوهای branch office از جمله دیگر مطالبی است که شما در طی این دوره به آن خواهید پرداخت.

سرفصل ها :

۱ . Planning Server Upgrade and Migration

 • Upgrading and Migrating Considerations
 • Creating a Server Upgrade and Migration Plan
 • Planning for Virtualization

۲ . Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure

 • Selecting an Appropriate Server Imaging Strategy
 • Implementing an Automated Deployment Strategy

۳ . Planning and Deploying Servers Using Virtual Machine Manager

 • System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager Overview
 • Implementing a Virtual Machine Manager Library and Profiles
 • Planning and DeployingVirtual Machine ManagerServices

۴ . Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution

 • Designing and Implementing DHCP

 • Planning and Implementing DHCP Scopes

 • Planning and Implementing an IP Address Management (IPAM) Provisioning Strategy

۵ . Designing and Implementing Name Resolution

 • Designing a Domain Name Service (DNS) Server Implementation Strategy

 • Designing the DNS Namespace

 • Designing and Implementing DNS Zones

 • Designing and Configuring DNS Zone Replication and Delegation

 • Optimizing DNS Servers

 • Designing DNS for High Availability and Security

۶ . Designing and Implementing an AD DS Forest and Domain Infrastructure

 • Designing an AD DS Forest

 • Designing and Implementing AD Forest Trusts

 • Designing and Implementing AD Domains

 • Designing DNS Namespaces in AD Environments

 • Designing AD Domain Trusts

۷ . Designing and Implementing an AD DS Organizational Unit (OU) Infrastructure

 • Planning the AD DS Administrative Tasks Delegation Model

 • Designing the OU Structure

 • Designing and Implementing an AD DS Group Strategy

۸ . Designing and Implementing a Group Policy Object (GPO) Strategy

 • Gathering the Information Required for a GPO Design

 • Designing and Implementing GPOs

 • Designing GPO Processing

 • Planning Group Policy Management

۹ . Designing and Implementing an AD DS Physical Topology

 • Designing and Implementing AD Sites

 • Designing AD Replication

 • Designing the Placement of Domain Controllers

 • Virtualization Considerations for Domain Controllers

 • Designing Highly Available Domain Controllers

۱۰ . Planning and Implementing Storage and File Services

 • Planning and Implementing iSCSI SANs

 • Planning and Implementing Storage Spaces

 • Optimizing File Services for Branch Offices

۱۱ . Designing and Implementing Network Protection

 • Overview of Network Security Design

 • Designing and Implementing a Windows Firewall Strategy

 • Designing and Implementing a NAP Infrastructure

۱۲ . Designing and Implementing Remote Access Services

 • Designing and Implementing DirectAccess

 • Planning and Implementing VPN

 • Planning and Implementing Web Application Proxy

 • Planning a Complex Remote Access Infrastructure

آنجه خواهید آموخت :

 • طراحی AD

 • AD DS

 • OU و Group Policy

 • توسعه سرور

 • طراحی DHCP

 • DNS، File و Storage

 • IPAM و VPN

 • DirectAccess

 • حفاظت از شبکه

 • پیاده‌سازی NPS و WAP

هیچ اطلاعیه ای در این لحظه وجود ندارد

اولین نفری باش که یک نظر اضافه می کنه.

لطفا وارد شوید برای ترک یک بررسی
افزودن به لیست دلخواه
سطح: پیشرفته

آرشیو