تاریخچه آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اُکسین

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اُکسین دارای پروانه تاسیس از سازمان فنی حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و رفاه اجتماعی به مدیریت علیرضا پزشکیان میباشد.این آموزشگاه مفتخر است تا با برگزاری دوره های آموزشی مختلف بتواند قدمی هرچند کوچک جهت مهارت آموزی و اشتغال زایی شما کارآموزان گرامی بردارد.

تاریخچه آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اُکسین

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اُکسین دارای پروانه تاسیس از سازمان فنی حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و رفاه اجتماعی به مدیریت علیرضا پزشکیان میباشد.این آموزشگاه مفتخر است تا با برگزاری دوره های آموزشی مختلف بتواند قدمی هرچند کوچک جهت مهارت آموزی و اشتغال زایی شما کارآموزان گرامی بردارد.

توانمندی های آموزشی

برای ارائه كیفیت بالا در مقوله خدمات آموزشی پارامترهای مختلفی دخیل هستند ولی تعدادی از آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند كه این مركز همواره تلاش كرده است تا در این موارد جزو بهترین مراكز آموزشی باشد.

توانمندی های آموزشی

برای ارائه كیفیت بالا در مقوله خدمات آموزشی پارامترهای مختلفی دخیل هستند ولی تعدادی از آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند كه این مركز همواره تلاش كرده است تا در این موارد جزو بهترین مراكز آموزشی باشد.

مدرسین دوره ها

پارامتر اول مدرس دوره است. همانطور كه می دانیم اساساً اولین و مهمترین مقوله ای كه در آموزش تأثیر گذار است، فردی است كه به عنوان استاد یا مدرس دوره فعالیت می كند. آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اُکسین همواره از روشهای مختلفی برای اطمینان از دانش فنی و نحوه تدریس اساتید خود استفاده كرده است.

مدرسین دوره ها

پارامتر اول مدرس دوره است. همانطور كه می دانیم اساساً اولین و مهمترین مقوله ای كه در آموزش تأثیر گذار است، فردی است كه به عنوان استاد یا مدرس دوره فعالیت می كند. آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اُکسین همواره از روشهای مختلفی برای اطمینان از دانش فنی و نحوه تدریس اساتید خود استفاده كرده است.

جدول تجهیزات سیسکو

نام توضیحات تعداد
Ruoter Cisco 2801 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند. 15
Ruoter Cisco 2611 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​ 3
Ruoter Cisco 2511 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​ 1
Ruoter Cisco 2509 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​​ 1
Ruoter Cisco 2600 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​​​ 3
Ruoter Cisco 2811 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​​​​ 20
Switch cisco 6500 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​​​​​ 1
Switch cisco 3560 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​​​​​​ 10
Switch cisco 3550 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​​​​​​​ 10
Switch cisco 2950 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​​​​​​​​ 10
Cisco ASA 5510 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​​​​​​​​ 2
Cisco PIX 515E Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​​​​​​​​​ 1
Cisco IP Phone Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​​​​​​​​​​ 20
Cisco 3750 PoE Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​​​​​​​​​​​ 10

جدول تجهیزات HP , EMC, JUNIPER

نام توضیحات تعداد
ProLiant DL380 G6 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند. 2
ProLiant DL380 G8 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​ 1
ProLiant DL380 G5 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​ 1
ProLiant DL380 G7 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​​ 1
MSA2000 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​​​ 1
EMC VNX 5200 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​​​​ 1
Dell XS23-TY3 Cisco 2801 Router مدل 2801 از سری روترهای 2800 سیسکو است که به روترهای ISR یا Integrated Services Routers معروفند. به این معنی که چندین سرویس (روتینگ، VoIP ، Securityو ... ) را پشتیبانی میکنند.​​​​​​ 1

علاوه بر دانش

مهارت را به شما آموزش می دهیم

بهترین خدمات ما

سخت افزار

آموزش فنی و حرفه ای زمانی تحقق می یابد که همراه با کار عملی و شرایط واقعی فنی باشد . نرم افزار های شبیه ساز هیچوقت نخواهند توانست تجربه مشکلات زمان اجرای واقعی کار را برای شما شبیه سازی کنند .ما در مجموعه اکسین تجهیزات واقعی و محیط واقعی فعالیت را در اختیارتان قرار میدهیم تا تجربه ایی ماندگار و مفید داشته باشید.

فضای مناسب و مجهز

آرامش اولین قدم در یادگیری است و محیط مهمترین متغیر موثردر آرامش است . تلاش کردیم در آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اکسین محیطی دلنشین و مجهز را برای شما فراهم آوریم تا با آرامش و لذت به کسب علم و مهارت بپردازید